VIDEOS

Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3

Trải nghiệm “ Học và vui chơi cùng Robot Albert”

Bài thuyết trình của Jason lớp Steam về các mùa

Merry Christmas 2020

Happy Days In The Sun

Happy Women’s Day

Happy Halloween

HEY Steam Summer

Happy Halloween

Happy Halloween

Happy Teacher’s Day

Happy New Year

Kite flying

Mountain Day

Merry Christmas 2017