5 Tips to improve your listening skills:

  1. Listen to the main idea.
  2. Pronounce correctly
  3. Improve vocabulary
  4. Choose the sources and practice listening frequently.
  5. Select the appropriate listening level.

 Meaningful English proverb

If you want to shine tomorrow, you have to sparkle today.

Nếu bạn muốn ngày mai thành công, hay sẵn sàng từ hôm nay.

 

The measure of life is not its duration but its donation

Thước đo của cuộc đời không phải là thời gian mà là sự cống hiến.

 

You cannot heal the world until you heal yourself

Bạn không thể chữa lành vết thương của bất cứ ai cho đến khi bạn có thể làm lành vết thương của chính mình.

 

Friendship is always a sweet responsibility, never an opportunity

Tình bạn luôn là một trách nhiệm ngọt ngào, không bao giờ là cơ hội.

 

The healthy equals beautiful

Khỏe mạnh đồng nghĩa với xinh đẹp.

 

Man is most intelligent of the animals and the most silly

Con người là động vật thông minh nhất nhưng cũng là ngớ ngẩn nhất.

 

You may delay, but time will not

Bạn có thể trì hoãn nhưng thời gian thì không chờ đợi ai.

 

Lost time is never found again

Thời gian đã mất đi không bao giờ lấy lại được.

 

I may not be there yet, but I’m closer than I was yesterday.

Tôi có thể chưa đến được nơi đó, nhưng tôi đã đến gần hơn so với vị trí của tôi ngày hôm qua.

 

Work hard. Dream big.

Làm việc chăm chỉ. Mơ ước lớn lao.

 

What screws us up the most in life is the picture in our head of how it is supposed to be.

Những thứ cản trở chúng ta nhất trên đời chính là bức tranh chúng ta vẽ ra trong đầu mọi thứ phải trở nên như thế nào.

 

Life is short. Live passionately.

Cuộc sống thì ngắn ngủi. Hãy sống thật nhiệt huyết.

 

 

A journey of thousand miles begins with a single step.

Một chặn đường dài bắt đầu bằng một bước chân.