Beach activity

Kite flying

Mountain day

Christmas 2017

Making cake

Halloween tại H.E.Y

Christmas_ Genius Teen class_ H.E.Y English Center

Yoga and dance

Halloween_Teen class

Making cakes

Happy new year

Happy Teacher's Day at H.E.Y Center

Bé tự tin giao tiếp tiếng anh Hey

Chương trình ngày hội lắp ráp ở ngoại ngữ Hey :

Tổng Quan Hey

Làm sao từ một cậu bé nhút nhát trở nên tự tin nói tiếng anh “

ANH NGỮ QUỐC TẾ HE.Y

Khóa Summer

Chương trình steam ở ngoại ngữ hey